Проектиране и цени

Поради предлагане на комплексни решения със специализирана техника, формирането на цената се извършва след безплатен оглед и консултация от фирмените ни специалисти. Всеки отделен обект е различен сам по себе си, по големина, вид на извършваната дейност и цени на материалите, които би следвало да се използват за завършването му. Нашия опит показа, че само при изграждане на цялостна система за сигурност съобразена с индивидуалните изисквания на клиента се постигнат необходимите резултати при оптимална инвестиция.

          Можем да Ви дадем точни цени и при предоставена скица/проект, заедно със спецификация на материалите, необходими за конкретния обект. Моля, посетете страницата с контактите, свържете се с някой от нашия екип и той възможно най-бързо ще се постарае да извърши оглед, в случай че не притежавате скица или план.